Způsob zpracování dat GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 25.května 2018. Nařízení GDPR nahrazuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a sjednocuje legislativu všech členských států EU do jednoho zákona. Tímto bude značně zjednodušena a sjednocena ochrana osobních údajů v celé EU.

Společnost KONEKO marketing, spol. s r. o. získává a využívá údaje o svých zákaznících pouze pro obchodní účely. Všechny Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné. Aktivně pracujeme na tom, abychom naplnili a dodrželi všechny zákonné požadavky. S ohledem na nařízení GDPR jsme zahájili a pokračujeme v revizi svých procesů, bezpečnostních a kontrolních opatření k ochraně osobních údajů, abychom se ubezpečili, že vaše data jsou v bezpečí.

Při zacházení s osobními údaji našich zákazníků postupujeme podle těchto pravidel:
  • Jsou zpracovávány pouze pokud je to nutné/povinné;
  • Jsou sbírány pouze pro obchodní účely;
  • Nejsou uchovávány déle, než je nutné;
  • Jsou zabezpečeny;
  • Jsou přijata technická a organizační opatření pro jejich ochranu;
  • Zpracování údajů probíhá zcela podle zákonů, transparentně a podle našeho nejlepšího svědomí;
  • Kontrolujeme třetí strany a jejich soulad s GDPR.