DEKONTA, a. s. - Laboratoř Ústí nad Labem

Podhoří 328/28, 40010 Ústí nad Labem

Telefon
475 511 635
Email
laborator.usti@dekonta.cz
web
http://www.dekonta.cz/
Kontaktní
osoba
Mgr. Karel Sottner
724 681 525
sottner@dekonta.cz
Rozsah
měření
CO, NOx, SO2, SO3, TOC, TZL, HCl, HF, H2S, Org. látky, PCB, PAU, PCDD/F, Hg, TK, Azbest, Ověření AMS
Chybí v našem registru vaše laboratoř?