ELVAC EKOTECHNIKA, s. r. o.

Tavičská 337/23, 70300 Ostrava - Vítkovice

Telefon
595 700 500, 595 700 503
Email
ekotechnika@elvac.eu
web
https://www.elvac.eu
Kontaktní
osoba
RNDr. Pavel Lazecký
606 753 900
Rozsah
měření
Další kontaktní osoby:
Ing. Lionel Doležal (jednatel)
Laboratoř nabízí autorizované měření všech polutantů uvedených v zákoně o ovzduší. Pracoviště provádí kalibraci a ověřování AMS dle ČSN EN 141 81. Veškeré laboratorní analýzy vyjma PCDD/F jsou prováděny ve vlastní akreditované chemické laboratoři.
TZL, CO, NOX, SO2, TOC, POPs, TK, AL, OL
Chybí v našem registru vaše laboratoř?