ENVILA

Prodloužená 257, 53002 Pardubice

Telefon
777 287 426
Email
envila@envila.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Radan Burian

Rozsah
měření
Autorizované měření emisí: tuhých látek, CO, SO2, NOx, Corg., S03, H2S04, Be, Cd, As, Cr, Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn, SbH3, AsH3, PH3, Br, Cl, HCN, H2S apod.
Seřízení technologických a spalovacích procesů (technická měření)
Chybí v našem registru vaše laboratoř?