ENVING s. r. o.

Staňkova 557/18a, 60200 Brno

Telefon
549 210 356, 603 476 019
Email
enving@enving.cz
web
http://www.enving.cz
Kontaktní
osoba
Martin Krpenský

Rozsah
měření
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1510 pro měření emisí znečišťujících látek a hluku v pracovním i mimopracovním prostředí – osvědčení o akreditaci č.492/2010 vydané ČIA dne 22.12.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě Živnostenského listu vydaného Mm Brna č.j. 10039/03 ze dne 13.1.2003.
zpracování hlukových studií
zpracování rozptylových studií č.j. 2565/820/07/DK ze dne
19.6.2003 prodlouženého rozhodnutím č.j. 1779/780/11/AK 57792/ENV/11 ze dne 3.8.2011
zpracování odborných posudků č.j. 2331/740/MS ze dne 8.7.2003 prodlouženého rozhodnutím č.j. 2213/820/08/IB ze dne 11.7.2008.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?