INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Luční 3055, 54401 Dvůr Králové

Telefon
499 692 653, 603 330 294
Email
portych@ineco.cz
web
http://www.ineco.cz
Kontaktní
osoba
Aleš Portych

Rozsah
měření
oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky, kovy, amoniak, anorganické sloučeniny fluoru, anorganické sloučeniny chloru, formaldehyd, fenol, úhrnná koncentrace organických látek (TOC), těkavé organické látky - identifikované VOC, polycyklické aromatické uhlovodíky, HBr, H+, H2SO4, referenční a vzduchotechnické parametry vzdušiny, obsah O2, CO2, tlak, rychlost proudění, teplota, vlhkost, autorizovaná měření emisí, technická měření emisí, akreditovaná měření emisí.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?