Ing. Radek Píša, s. r. o.

Konečná 2770, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

Telefon
466 536 610
Email
info@radekpisa.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Martin Řezníček
739 038 398
reznicek@radekpisa.cz
Rozsah
měření
Nabízíme měření emisí na zdrojích spalujících zemní plyn do příkonu 5 MW a kapalná paliva o jmenovitém příkonu do 1 MW.
CO*, NOX*
Chybí v našem registru vaše laboratoř?