INPEK spol. s. r. o.

V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8

Telefon
284 681 611, 603 893 017, 603 147 308
Email
inpek@inpek.cz
web
http://www.inpek.cz
Kontaktní
osoba
RNDr. Vladimíra Heppnerová, CSc. vedoucí zkušební laboratoře
603 140 952
heppnerova@inpek.cz

Josef Heppner, zástupce vedoucího zkušební laboratoře, 603 893 017, heppner@inpek.cz

Ing. Jiří Vaněk, vedoucí kalibrační laboratoře, 603 147 308, vanek@inpek.cz
Rozsah
měření
Rozsah měření:
TZL, CO, NOx, SO2, chlor, fluor, amoniak, oxidy síry, kyselina sírová, sirovodík, sirouhlík, celkový organický uhlík,, jednotlivé organické látky, fosgen, hydrazin, formaldehyd, kyseliny, PCDD/F, PCB, PAH, těžké kovy, CO2, tmavost kouře, měření pracovního prostředí, kalibrace analyzátorů emisí
Chybí v našem registru vaše laboratoř?