Miroslav Vybíral

Buk 72, 75121 Buk

Telefon
724248383
Email
vybiral_m@volny.cz
Kontaktní
osoba
Miroslav Vybíral
Rozsah
měření
Spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně, spalujících výhradně lehký topný olej, naftu, zemní plyn, degazační plyn, zkapalněný zemní plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi.
Měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku je prováděno potenciometricky přímým měřením přístroji s elektrochemickými články.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?