MRU s. r .o.

Španielova 1298, 16300 Praha 6

Telefon
235 322 091
Email
info@mru.cz
web
http://www.mru.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Tomáš Folprecht

Rozsah
měření
Společnost je držitelem autorizace od MŽP a akreditace od ČIA pro měření CO, NOx a SO2 na všech zdrojích znečištění ovzduší bez omezení výkonu a pro všechny druhy paliv.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?