Plyno Elektro Servis

V.Meerwalda 321/3A, 36006 Karlovy Vary

Telefon
353 566 111, 602 394 921
Kontaktní
osoba
p. Tichý
603 356 111
tichypes@volny.cz
Rozsah
měření
Autorizované měření emisí pro plynná paliva a LTO do tepelného výkonu měřeného zařízení (kotle) do 5 MW.
Řešení moderních technologií pro úsporu energie, montáže, servis hořáků a kotlů, plynovody včetně revizní činnosti, detekce úniku plynu, měření a regulace, školení topičů a obsluhy.
Technická výpomoc při různých aplikacích alternativních zdrojů vyplývajících z dlouholetých zkušeností.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?