Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. - TEKO

V Zápolí 13, 31200 Plzeň

Telefon
377 460 254, 603 436 420
Email
skorpilemise@centrum.cz
web
http://www.skorpilemise.webnode.cz
Kontaktní
osoba


Rozsah
měření
Autorizované měření emisí kotlů, kotelen a technologií s hořáky na plynná a kapalná paliva
Chybí v našem registru vaše laboratoř?