SANTEO s.r.o.

Pražská 900, 25210 Mníšek pod Brdy

Telefon
318 591 771, 603 525 045
Email
santeo@sommnisek.cz
web
http://www.sommnisek.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Josef Tomášek, CSc.

Rozsah
měření
tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, sirovodík, kyanidy, kyselina sírová, amoniak, Cl2, HCl, Cl-, CO, NOx, suma těkavých uhlovodíků, organické plyny a páry, kovy
Chybí v našem registru vaše laboratoř?