Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Staré náměstí 69, 35601 Sokolov

Telefon
352 461 111
Email
info@suas.cz
web
http://www.suas.cz/
Kontaktní
osoba
Jan Osvald, Ing. Alena Filasová
352 465 664, 352 465 650
osvald@suas.cz, filasova@suas.cz
Rozsah
měření
TZL, CO, NOX, SO2, plynné anorganické sloučeniny chloru, fluoru, TOC, organické plyny a páry, PAH, PCDD, PCDF, PCB, kovy, tmavost kouře.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?