Strojírenský zkušební ústav, s.p

Hudcova 56b, 62100 Brno

Telefon
541 120 450, 724 368 668
Email
buchta@szutest.cz
web
http://www.szutest.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Stanislav Buchta

Rozsah
měření
Měření emisí: tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC), tmavost kouře
Chybí v našem registru vaše laboratoř?