TESO Česká Lípa, s. r. o.

Klášterní 466, 47001 Česká Lípa

Telefon
487 522 503, 602 348 130
Email
tesocl@tesocl.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Tomáš Vodička
Rozsah
měření
TZL, SO2, CO, NO+, TOC, organické látky, HCl, HF, NH3, H2S, CS2, CN, SO3, anorganické kyseliny, těžké kovy
Chybí v našem registru vaše laboratoř?