TESO Praha a.s.

Janečská 146/44, 16100 Praha 6

Telefon
220 560 200, 220 563 100
Email
teso@teso.cz
web
http://www.teso.cz
Kontaktní
osoba
Pavel Niederle

Rozsah
měření
SO2, CO, NOx, TOC, CO2, TZL, HCl, SO3, NH3, H2S, organické látky, PCDD, PCDF, PAH, PCB, OCP, Hg, těžké kovy, pachové látky
Chybí v našem registru vaše laboratoř?