TOP MaR

Hodolanská 1006/24A, 77200 Olomouc

Telefon
585 313 879, 603 269 137
Email
topmar@topmar.cz
Kontaktní
osoba
Jan Vaculka

Rozsah
měření
Autorizované měření emisí oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, stanovení přístroji s elektrochemickými články ze spalovacích zařízení spalujících plynné palivo nebo lehký topný olej do jmenovitého tepelného výkonu jednoho zařízení rovno nebo menší než 5 MW.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?