UNOTHERM, s.r.o.

Studentská 599, 73581 Bohumín

Telefon
069/ 601 25 95
Email
unotherm@ova.inecnet.cz
Kontaktní
osoba
Petr Durník
0602/754 029
Rozsah
měření
Rozsah měření: CO, NO, NOx £ 5 MW
Cena měření – kotel do 1 MW 4.000,- Kč, do 5 MW 6.000,- Kč
za každý další kotel v místě měření 40 % sleva
Chybí v našem registru vaše laboratoř?