Václav Dvořák

V Štíhlách 1254/9, 14200 Praha 4

Telefon
02/4172 6291, 0602/306 798
Kontaktní
osoba
Václav Dvořák

Rozsah
měření
Autorizované měření emisí ze spalovacích zařízení spalujících plynná paliva nebo LTO do jmenovitého tepelného výkonu měřeného zařízení (kotel) £ 5 MW.
Číslo oprávnění ČIŽP – 90/OO/3583/02/HI
Chybí v našem registru vaše laboratoř?