Vysoká škola báňská

17. listopadu 15/2172, 70833 Ostrava

Telefon
597 323 868, 603 565 921
Email
karel.borovec@vsb.cz
web
http://www.vsb.cz/vec
Kontaktní
osoba
Ing. Karel Borovec, Ph.D

Rozsah
měření
autorizace pro měření emisí, akreditovaná zkušební laboratoř
Chybí v našem registru vaše laboratoř?