Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Drnovská 507, 16101 Praha 6 - Ruzyně

Telefon
233 022 496, 731 615 053
Email
miroslav.cespiva@vuzt.cz
web
http://www.vuzt.cz
Kontaktní
osoba
Ing. Miroslav Češpiva
Rozsah
měření
NH3 - amoniak ze zemědělských zdrojů
Chybí v našem registru vaše laboratoř?