Zdeněk ŠKOP

Brožíkova 25, 63800 Brno

Telefon
777 228 567
Email
info@emise-skop.cz
web
http://www.emise-skop.cz
Kontaktní
osoba


Rozsah
měření
Autorizované měření emisí malých, středních, velkých zdrojů znečišťování ovzduší.
Chybí v našem registru vaše laboratoř?