Semináře

Souhrnná provozní evidence a poplatky - podání prostřednictvím ISPOP

KONEKO marketing spol. s. r. o. ve spolupráci s ČHMÚ Praha si vás dovolují pozvat na 25. ročník tradičního instruktážního semináře Souhrnná provozní evidence a poplatky - Podání prostřednictvím ISPOP a další agendy v ochraně ovzduší, IRZ v ohlašovacím roce 2020.

 1. program
 2. termíny
 3. místa konání
 4. přihláška
 5. cena a platba
 6. důležité informace

Program


 • Důležité informace k legislativě v ochraně ovzduší – od 1. 1. 2020 začnou definitivně platit pro některé spalovací zdroje přísnější emisní limity
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
 • Vyplňování souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE
 •  Nově vyplňované povinné údaje: datum uvedení do provozu.
 • Při výpočtu poplatků se již potřetí od roku 2017 zvyšují jejich sazby. To může vést k tomu, že provozovatelé, kteří doposud nikdy poplatky neohlašovali, je budou muset nově ohlásit (a zaplatit).
 • Stručná rekapitulace povinností k Integrovanému registru znečišťování (IRZ) a význam zkratky E-PRTR.

Přednášku Zbyňka Krayzela k legislativě v ochraně ovzduší a k základním povinnostem provozovatelů si můžete s funkčními odkazy stáhnout zde.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

 Časový rozvrh

 • 08:00 - 09:00 Presence účastníků
 • 09:00 - 12:15 Přednášky - dopolední blok
 • 12:15 - 13:00 Přestávka na oběd
 • 13:00 - 15:00 Přednášky - odpolední blok

 


Termíny

Seminář je plánován na následující termíny:

Místa konání


Cena a platba

Cena vložného na seminář je 1 900,- Kč, a 21 % DPH (399 Kč), cena vč. DPH 2 299,- Kč

Naše IČ: 44792964, DIČ: CZ44792964
Platbu lze provést od letošního roku již jen 
 • Bankovním převodem - fakturu se splatností 14 dní předáme u presence, zálohovou platbu nevyžadujeme.

Důležité informace

Protože počet účastníků na jednotlivých seminářích je limitován kapacitou výukových sálů vybavených dostatečně kvalitní promítací technikou obracíme se na Vás s prosbou o včasné zaslání přihlášky, aby bylo možno včas odhadnout zájem a zajistit případné další termíny seminářů.

Účastníci seminářů obdrží u presence náhledy formulářů pro poznámky. Návody na zpracování Souhrnné provozní evidence, manuál pro práci s formuláři ISPOP a další instrukce budou k dispozici na www.ispop.cz a na internetových stránkách ČHMÚ.

Naši lektoři: Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ), Ing. Zbyněk Krayzel (poradce v ochraně ovzduší), Ing. Vladimír Neužil, CSc.

Organizační garant: Vladimír Neužil, mobil: 736 677 415

Pro přihlášení na seminář využijte, prosím, on-line přihlášku (viz dále). Přihlášku ovšem můžete poslat i poštou, e-mailem, nebo jen telefonicky. Také Vám na vyžádání zašleme formulář přihlášky.

Přihlásit se na seminář