Výstupy ze seminářů

Nové emisní faktory pro zjišťování úrovně znečišťování a příprava na poplatkovou agendu v roce 2017

Nová soustava emisních faktorů byla vydána Věstníkem MŽP na začátku tohoto roku. Aplikace nových emisních faktorů zvyšuje požadavky na vedení provozní evidence a může ovlivnit i výši poplatků za znečišťování ovzduší. Jejich výpočet se od roku 2017 změní a proto je dobré se na tyto změny připravit již v roce 2016.

 

Přehled přednesených přednášek


IMPLEMENTACE STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE, ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP

Úvodní slovo a implementace strategie ochrany ovzduší

Ke stažení

TRANSPOZICE SMĚRNICE O STŘEDNÍCH SPALOVACÍCH ZDROJÍCH, AKTUALIZOVANÝ PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN

Mgr. Pavel Gadas, odbor ochrany ovzduší MŽP

Aktualizovaný přechodný národní plán a návrh směrnice o středních spalovacích zdrojích

Ke stažení

POPLATKOVÁ AGENDA A JEJÍ ZMĚNY OD ROKU 2017

Mgr., Ing. Tereza Hlavsová, odbor ochrany ovzduší MŽP

Poplatková agenda a její změny od roku 2017

Ke stažení

PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Mgr. Barbora Landová, odbor ochrany ovzduší MŽP

Aktuální přehled změn legislativy na úseku ochrany ovzduší

Ke stažení

TECHNOLOGICKÉ ZDROJE - POVOLENÍ PROVOZU A EMISNÍ FAKTORY

Ing. Jakub Achrer, zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší MŽP

Povolování stacionárních zdrojů, emisní limity a zjišťování úrovně znečišťování a některé chystané změny

Ke stažení

EMISNÍ FAKTORY A JEJICH ZMĚNY

Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší MŽP

Emisní faktory a jejich změny

Ke stažení

EMISNÍ BILANCE V NÁVAZNOSTI NA OHLAŠOVÁNÍ EMISÍ

Ing. Miloslav Modlík, oddělení emisí a zdrojů ČHMÚ

Emisní bilance v návaznosti na ohlašování emisí podle zákona č.201/2012 Sb.

Ke stažení

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ – PROVOZNÍ EVIDENCE

Ing. Zbyněk Krayzel

Údaje provozní evidence pro správnou aplikaci emisních faktorů v praxi

Ke stažení