Výstupy ze seminářů

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

 

Přehled přednesených přednášek


1-Uvodní slovo

Bc. Kurt Dědič

Kvalita ovzduší v ČR a legislativa, strategie

Ke stažení

2-Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Ing. Jakub Achrer

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.: technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata

Ke stažení

8-Požadavky na zpracování Provozních řádů a Provozní evidence

Ing. Zbyněk Krayzel

novinky pro zpracování provozních řádů a provozní evidence

Ke stažení

3-Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje a kvalita paliv

Mgr. Pavel Gadas

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.: spalovací zdroje a kvalita paliv

Ke stažení

4-Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí

Ing. Robert Kičmer

Novinky pro AME

Ke stažení

5-Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel

Mgr., Ing. Tereza Hlavsová

Novinky pro VOC

Ke stažení

6-Podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje

Mgr. Magdaléna Krsová, Mgr. Libor Cieslar

Podmínky pro ostatní zdroje - technologie

Ke stažení

7-Nové požadavky na zpracování odborných posudků

Mgr. Libor Cieslar

Metodické pokyny pro zpracování odborných posudků

Ke stažení

9-Novinky při ohlašování souhrnné provozní evidence a ISPOP

Ing. Pavel Machálek

Novinky při ohlašování souhrnné provozní evidence a ISPOP

Ke stažení