Výstupy ze seminářů

Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb.

Cílem semináře je přednést posluchačům stanoviska a návody pro aplikaci vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Program byl sestaven, aby přehlednou formou objasnil aplikaci vyhlášky.

 

Přehled přednesených přednášek


Spalování paliv

Bc. Kurt Dědič, Odbor ochrany ovzduší MŽP

Ke stažení

Tepelné zpracování odpadu

Mgr. Pavel Gadas, Odbor ochrany ovzduší MŽP

Ke stažení

Hlavní změny vyplývající pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, z nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcí emisní vyhlášky

Ing. Jakub Achrer, Odbor ochrany ovzduší MŽP

Ke stažení

Ostatní technologické zdroje

Ing. Lucie Holubová, Odbor ochrany ovzduší MŽP

Ke stažení

Ing. Yvonna Hlínová, Odbor ochrany ovzduší MŽP

Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Ke stažení

Zpracování Provozního řádů, Provozní evidence a dalších dokumentů

Ing. Zbyněk Krayzel, specialista v ochraně ovzduší

Celý text aktuální přednášky Ing. Krayzela je na www.krayzel.cz