Výstupy ze seminářů

Roční hmotnostní bilance rozpouštědel a metodika jejího zpracování dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Metodika sestavení a výpočtu roční hmotnostní bilance rozpouštědel a příklady zpracování, přehled vhodných technologií pro omezování emisí VOC, legislativa a připravované změny, využití roční bilance při zpracování Souhrnné provozní evidence.

 

Přehled přednesených přednášek


Rekapitulace povinností dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. a předpokládané úpravy v legislativě zdrojů nakládajících s organickými rozpouštědly

Ing., Mgr. Tereza Hlavsová, Odbor ochrany ovzduší MŽP

Ke stažení

Roční hmotnostní bilance rozpouštědel

Ing. Vladimír Neužil

Základní definice a pojmy, popis hmotnostních toků, konstrukce bilance rozpouštědel a výpočty fugitivních emisí, celkových emisí, podílu fugitivních emisí a celkových emisí, příklady sestavení bilance, časté chyby a příklady

Ke stažení

Roční hmotnostní bilance a její využití při ohlašování do ISPOP

Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ

Využití výsledků při ohlašování emisí, zásady při vyplňování údajů do Souhrnné provozní evidence a při ohlašování do ISPOP, nejčastější chyby a návod na správný postup.

Ke stažení

Metody snižování emisí VOC

Ing. Zbyněk Krayzel

Popis technologických postupů při omezování emisí VOC, výběr vhodných postupů pro jednotlivé činnosti, praktické zkušenosti.

Ke stažení