Výstupy ze seminářů

Souhrnná provozní evidence a poplatky - ISPOP v ohlašovacím roce 2015

Tradiční semináře k ohlašovacím povinnostem provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2015, formuláře F_OVZ_SPE, F_OVZ_POPL a F_IRZ

 

Přehled přednesených přednášek


Legislativa v ochraně ovzduší

Ing. Zbyněk Krayzel

Úvod do legislativy v ochraně ovzduší

Ke stažení

Základní povinnosti v ochraně ovzduší - legislativa

Ing. Zbyněk Krayzel

Přehled povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ze zákona 201/2012 Sb. a navazujících předpisů.

Ke stažení

Základní povinnosti v ochraně ovzduší - úvod do problematiky VOC

Ing. Zbyněk Krayzel

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které vyplývají při používání rozpouštědel - příloha č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Ke stažení

Základní povinnosti v ochraně ovzduší – bilance organických rozpouštědel nebo VOC

Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Vladimír Neužil

Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, základní pojmy, metodika zpracování a výpočtů, příklady z praxe - vyhláška č. 415/2012 Sb., příloha č. 5.

Ke stažení

Práce s ISPOP a vyplnění formulářů za ovzduší a IRZ

Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ

Představení nové verze ISPOP pro ohlašování za rok 2015 a praktická ukázka práce s aplikací IRZ -Integrovaný registr znečišťování.

Ke stažení