Přeskočit na obsah

Emisní faktory při výrobě elektrické energie

Nedávno jsme narazili na potřebu vypočítat emise, které odpovídají množství spotřebované elektrické energie na pohon čerpadel a ventilátorů v kotelně. Tyto emise se pak pro účely celkového environmentálního hodnocení přičítají k celkovým emisím, které kotelna produkuje ze spalování paliv. Protože jsme nikde nenašli vhodné emisní faktory, nebo byly notně zastaralé, provedli jsme nový výpočet s daty z let 2013 a 2014 o spalování paliv na elektrárnách a teplárnách a jejich odpovídajících emisí. Třeba to někomu bude k užitku…