Přeskočit na obsah

Aktuální semináře – původní 2021

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE a její podání prostřednictvím ISPOP, další agendy v ochraně ovzduší, IRZ A E-PRTR v aktuálním ohlašovacím roce


Program:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Vyplňování souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 vyhl. č. 415/2012 Sb. a instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Bude diskutována oblast týkající se plnění emisních limitů spalovacích zdrojů a možnosti výjimek.
  • Při podání poplatkového přiznání za rok 2020 bude možné uplatnit snížení nebo nevyměření poplatku podle § 15, odst. 5 a 6 zákona. Informace k poplatkovému formuláři F_OVZ_POPL.
  • Při výpočtu poplatků se opět zvyšují jejich sazby. To může vést k tomu, že provozovatelé, kteří doposud nikdy poplatky neohlašovali, je budou muset nově ohlásit (a zaplatit).
  • Pozornost bude věnována aktualizaci emisních faktorů pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) atradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO, s.r.o.

Cena vložného na seminář je 1.900,- Kč, a 21 % DPH (399 Kč), cena vč. DPH 2 299,- Kč
Platbu lze provést: již pouze bankovním převodem – fakturu předáme u presence, zálohovou platbu nepožadujeme!

Přihláška na seminář/webinář

Souhrnná provozní evidence, Praha, 2. 2. 2021

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 4. 2. 2021

Souhrnná provozní evidence, Praha, 11. 2. 2021

Souhrnná provozní evidence, Praha, 16. 2. 2021

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 18. 2. 2021

Souhrnná provozní evidence, Praha, 4. 3. 2021

Důležité informace:

Protože počet účastníků na jednotlivých seminářích je limitován kapacitou výukových sálů vybavených dostatečně kvalitní promítací technikou obracíme se na Vás s prosbou o včasné zaslání přihlášky, aby bylo možno včas odhadnout zájem a zajistit případné další termíny seminářů.

Účastníci seminářů obdrží u presence náhledy formulářů pro poznámky a základní materiál pro orientaci při podání ohlášení. Návody na zpracování Souhrnné provozní evidence, manuál pro práci s formuláři ISPOP a další instrukce budou k dispozici na www.ispop.cz a na internetových stránkách ČHMÚ.