Přeskočit na obsah

Nabídka služeb

Aktuálně

Nabídka a přihlášky na semináře/webináře ke zpracování Souhrnné provozní evidence a její podání do ISPOP

Souhrnná provozní evidence, Praha, 25. 1. 2024

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 6. 2. 2024

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 8. 2. 2024

Souhrnná provozní evidence, Praha, 13. 2. 2024

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 27. 2. 2024

Souhrnná provozní evidence, Praha, 29. 2. 2024

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 5. 3. 2024

Rok 2024 bude probíhat ve znamení novely zákona o ochraně ovzduší, která vstoupí v platnost 1. ledna 2025. Tomu bude také přizpůsoben program semináře.

Program:

  • V úvodní přednášce nás Ing. Zbyněk Krayzel seznámí s návrhy důležitých změn, které přináší novela zákona o ochraně ovzduší (přehled hlavních změn je uveden v příloze přihlášky).

Dále se budeme věnovat hlavně zpracování SPE a její podání do ISPOP:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2023 prostřednictvím webové aplikace používané od r. 2022. Její součástí je také registr provozoven ovzduší v CRŽP.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_POPL.
  • Pozornost bude věnována správnému zpracování SPE pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) a tradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO, s.r.o.


Cena vložného na seminář je 2.231,40 Kč, a 21 % DPH (468,60 Kč), cena vč. DPH 2.700,- Kč
Naše IČ: 44792964, DIČ: CZ44792964

Platbu lze provést:
již pouze bankovním převodem – fakturu předáme u presence, zálohovou platbu nepožadujeme!