Přeskočit na obsah

Nabídka služeb

Aktuálně

Rok 2024 bude probíhat ve znamení novely zákona o ochraně ovzduší, která vstoupí v platnost 1. ledna 2025. Tomu bude také přizpůsoben program semináře.

Program:

  • V úvodní přednášce nás Ing. Zbyněk Krayzel seznámí s návrhy důležitých změn, které přináší novela zákona o ochraně ovzduší (přehled hlavních změn je uveden v příloze přihlášky).

Dále se budeme věnovat hlavně zpracování SPE a její podání do ISPOP:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2023 prostřednictvím webové aplikace používané od r. 2022. Její součástí je také registr provozoven ovzduší v CRŽP.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_POPL.
  • Pozornost bude věnována správnému zpracování SPE pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) a tradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO, s.r.o.


Cena vložného na seminář je 2.231,40 Kč, a 21 % DPH (468,60 Kč), cena vč. DPH 2.700,- Kč
Naše IČ: 44792964, DIČ: CZ44792964

Platbu lze provést:
již pouze bankovním převodem – fakturu předáme u presence, zálohovou platbu nepožadujeme!