Přeskočit na obsah

Aktuálně

Nabídka a přihlášky na semináře/webináře ke zpracování Souhrnné provozní evidence a její podání do ISPOP

Souhrnná provozní evidence, Praha, 26. 1. 2023

Souhrnná provozní evidence, Praha, 2. 2. 2023

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 7. 2. 2023

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 16. 2. 2023

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 23. 2. 2023

Souhrnná provozní evidence, Praha, 2. 3. 2023

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 7. 3. 2023

Program:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2022 s využitím webových formulářů ISPOP, které umožňují jediný běžně přístupný způsob vyplňování formulářů. Další důležitou součástí budou informace o Správě subjektu, provozoven a uživatelů v systému CRŽP – Centrální registr životního prostředí.
  • Instruktáž k použití aktualizovaného webového formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při následném zpracování podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_POPL. Pozornost bude věnována především způsobům výpočtu emisí a uplatnění výsledků kontinuálních měření pro možnost snížení vypočtené výše poplatků podle aktuálně platné novely Zákona 201/2012 Sb..
  • Pozornost bude věnována také výpočtům emisí za použití emisních faktorů pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u dalších specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) a tradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO, s.r.o.

Cena vložného na seminář je 2.100,- Kč, a 21 % DPH (441Kč), cena vč. DPH 2.541,- Kč
Platbu lze provést: již pouze bankovním převodem – fakturu předáme u presence