Přeskočit na obsah

Aktuální webináře

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE a její podání prostřednictvím ISPOP, další agendy v ochraně ovzduší, IRZ A E-PRTR v aktuálním ohlašovacím roce


Program:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2022 s využitím webových formulářů ISPOP, které umožňují jediný běžně přístupný způsob vyplňování formulářů. Další důležitou součástí budou informace o Správě subjektu, provozoven a uživatelů v systému CRŽP – Centrální registr životního prostředí.
  • Instruktáž k použití aktualizovaného webového formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při následném zpracování podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_POPL. Pozornost bude věnována především způsobům výpočtu emisí a uplatnění výsledků kontinuálních měření pro možnost snížení vypočtené výše poplatků podle aktuálně platné novely Zákona 201/2012 Sb..
  • Pozornost bude věnována také výpočtům emisí za použití emisních faktorů pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u dalších specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) a tradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO marketing, spol. s r. o.

Cena vložného na seminář je 2.100,- Kč, a 21 % DPH (441Kč), cena vč. DPH 2.541,- Kč
Platbu lze provést: již pouze bankovním převodem – fakturu zašleme po skončení webináře

Přihláška na webinář:

Souhrnná provozní evidence WEBINÁŘ, 16. 2. 2023

Souhrnná provozní evidence WEBINÁŘ, 7. 3. 2023

Důležité informace:

Před konáním webináře obdrží všichni účastníci podkladové materiály, které budou moci využít pro poznámky během webináře (materiály doporučujeme vytisknout). Návody na zpracování Souhrnné provozní evidence, manuál pro práci s formuláři ISPOP a další instrukce budou k dispozici na www.ispop.cz a na internetových stránkách ČHMÚ.