Přeskočit na obsah

Aktuální webináře

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKY – podání prostřednictvím ISPOP
DALŠÍ AGENDY V OCHRANĚ OVZDUŠÍ, IRZ A E-PRTR v aktuálním ohlašovacím roce

Rok 2024 bude probíhat ve znamení novely zákona o ochraně ovzduší, která vstoupí v platnost 1. ledna 2025. Tomu bude také přizpůsoben program semináře.

Program:

  • V úvodní přednášce nás Ing. Zbyněk Krayzel seznámí s návrhy důležitých změn, které přináší novela zákona o ochraně ovzduší (přehled hlavních změn je uveden v příloze přihlášky).

Dále se budeme věnovat hlavně zpracování SPE a její podání do ISPOP:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2023 prostřednictvím webové aplikace používané od r. 2022. Její součástí je také registr provozoven ovzduší v CRŽP.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_POPL.
  • Pozornost bude věnována správnému zpracování SPE pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) a tradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO, s.r.o.


Cena vložného na seminář je 2.231,40 Kč, a 21 % DPH (468,60 Kč), cena vč. DPH 2.700,- Kč
Naše IČ: 44792964, DIČ: CZ44792964

Platbu lze provést:
již pouze bankovním převodem – fakturu předáme u presence, zálohovou platbu nepožadujeme!

Přihláška na seminář/webinář

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 8. 2. 2024

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 5. 3. 2024

Důležité informace:

Formuláře pro elektronické předání v datovém standardu je k dispozici na www.ispop.cz
Pro aktuální informace sledujte stránky: www.ispop.cz; www.chmu.cz; www.emise.cz

Protože počet účastníků na jednotlivých seminářích je limitován kapacitou výukových sálů vybavených dostatečně kvalitní promítací technikou obracíme se na Vás s prosbou o včasné zaslání přihlášky, aby bylo možno včas odhadnout zájem a zajistit případné další termíny seminářů.

Účastníci seminářů obdrží u presence náhledy formulářů pro poznámky a základní materiál pro orientaci při podání ohlášení. Návody na zpracování Souhrnné provozní evidence, manuál pro práci s formuláři ISPOP a další instrukce budou k dispozici na www.ispop.cz a na internetových stránkách ČHMÚ.

Odborný garant semináře: Ing. Vladimír Neužil, CSc.
email: neuzil@c-mail.cz, mobil: 736 677 415
Organizační zajištění semináře: Vladimír Neužil
email: koneko@c-mail.cz, fax: 257 911 117, mobil: 736 677 415
poštovní adresa: KONEKO marketing, s.r.o., Sojovická 2, 197 00 Praha 9 – Kbely