Aktuální webináře

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE a její podání prostřednictvím ISPOP, další agendy v ochraně ovzduší, IRZ A E-PRTR v aktuálním ohlašovacím roce


Program:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Vyplňování souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 vyhl. č. 415/2012 Sb. a instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Bude diskutována oblast týkající se plnění emisních limitů spalovacích zdrojů a možnosti výjimek.
  • Při podání poplatkového přiznání za rok 2020 bude možné uplatnit snížení nebo nevyměření poplatku podle § 15, odst. 5 a 6 zákona. Informace k poplatkovému formuláři F_OVZ_POPL.
  • Při výpočtu poplatků se opět zvyšují jejich sazby. To může vést k tomu, že provozovatelé, kteří doposud nikdy poplatky neohlašovali, je budou muset nově ohlásit (a zaplatit).
  • Pozornost bude věnována aktualizaci emisních faktorů pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) atradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO marketing, spol. s r. o.

Cena vložného na seminář je 2.100,- Kč, a 21 % DPH (441Kč), cena vč. DPH 2.541,- Kč
Platbu lze provést: již pouze bankovním převodem – fakturu zašleme po skončení webináře

Přihláška na webinář:

Souhrnná provozní evidence WEBINÁŘ, 17. 2. 2022

Souhrnná provozní evidence WEBINÁŘ, 8. 3. 2022

Důležité informace:

Před konáním webináře obdrží všichni účastníci podkladové materiály, které budou moci využít pro poznámky během webináře (materiály doporučujeme vytisknout). Návody na zpracování Souhrnné provozní evidence, manuál pro práci s formuláři ISPOP a další instrukce budou k dispozici na www.ispop.cz a na internetových stránkách ČHMÚ.