Přeskočit na obsah

Zpracování dokumentace

 Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 415/2012 Sb. předepisuje zpracování řady dokumentů a vedení provozní dokumentace. Jedná se především o:

 • provozní řády dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
 • zpracování a vedení provozní evidence dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
 • zpracování údajů souhrnné provozní evidence dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 S. a její podání do ISPOP
 • roční hmotnostní bilance rozpouštědel dle části IV. dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
 • emisní strop a způsob jeho výpočtu dle části III. dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
 • žádost o povolení provozu nových i stávajících zdrojů dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • zpracování souhrnné provozní evidence dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Nabízíme zpracování uvedených dokumentů (dodávka „na klíč“, samozřejmě na základě Vašich podkladů) nebo alespoň metodickou pomoc při jejich zpracování. Současně nabízíme i spoluúčast při projednání dokumentů při schvalovacím řízení na příslušném úřadu.

Provádíme zpracování Souhrnné provozní evidence a její podání do ISPOP. Při dlouhodobé objednávce archivujeme všechny podklady z minulých let, takže Vám ohlídáme i termíny autorizovaných měření emisí. Pro vlastní zpracování SPE pak od Vás potřebujeme jen minimum podkladů a celý proces proběhne již bez nároků na Váš čas. Po dokončení ohlašovacího procesu Vám dodáme složku s proměnnými údaji k založení do provozní evidence, která splňuje zákonné požadavky na vedení provozní evidence a archivaci údajů po dobu 3 let.
 

Další možností je zpracování tabulkového modulu v EXCELu (jednoduchá elektronická verze provozní evidence), do kterého vkládáte v průběhu roku požadované proměnné údaje, který umožňuje okamžitě po vložení posledního údaje vytvořit sestavu pro přenos dat do formuláře pro zpracování Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE, nebo F_OVZ_POPL).

ISPOP – INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ

Zpracování prakticky celé sestavy formulářů, které slouží pro plnění Vašich ohlašovacích povinností v oblasti ochrany ovzduší, IRZ (E-PRTR), odpady, obaly, vody atd.:

 • F_OVZ_SPE, F_OVZ_POPL
 • F_IRZ
 • F_ODP_PROD
 • F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_PV apod.
 • F_OBL_RV

Kromě toho zajistíme správu Vašeho účtu v ISPOP, aktualizaci všech položek (kontakty, názvy adresy), případně delegaci pravomocí na jednotlivé osoby a další potřebné úkony.

V portfoliu naší nabídky se rovněž nalézá zpracování různých strategických materiálů, jako jsou studie a programy pro snižování emisí na podnikové i oblastní úrovni (podíleli jsme se např. na pracování řady krajských programů pro snižování emisí), nebo účelové studie pro stanovení vhodných emisních faktorů, metodických návodu na výpočet emisí z konkrétních zdrojů, nebo zpracování emisních bilancí (viz též užitečné dokumenty).