Přeskočit na obsah

Poradenská činnost

Legislativa v ochraně ovzduší je dosti spletitá a orientace v jednotlivých předpisech a jejich do úmoru se opakujících novelizací je pro podniky velice komplikovaná. Protože se v této oblasti pohybujeme prakticky neustále, jsme schopni Vám nabídnout pomoc při řešení aplikace zákonných předpisů do Vaší denní praxe. A také umíme vystihnout právě to důležité, co by se mohlo stát problémem v rámci kontrolní činnosti orgánů činných v ochraně ovzduší. Rádi přijedeme na Vaše pracoviště a prodiskutujeme s Vámi všechny otázky, které jsou nebo by se mohly stát problémem v ochraně ovzduší.

  • posouzení kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
  • revize emisních limitů a podmínek provozu zdrojů dle platných předpisů
  • posouzení schopnosti plnit emisní limity a podmínky provozu
  • posouzení platnosti vydaných povolení k provozu zdrojů a plnění vyplývajících
  • posouzení stávajících zdrojů v kontextu s BAT (v blízké budoucnosti velice důležité při výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší),

V praxi se setkáváme s nevhodnou kategorizací zdrojů, která vede i k problémům s plněním emisních limitů a se zbytečně náročným způsobem vykazování v rámci Souhrnné provozní evidence.

Pomůžeme Vám se systémem zjišťování emisí a to jak s ohledem na dodržení termínů i podmínek jejich provádění, tak i s ohledem na minimalizaci nákladů na jejich pořízení. V této souvislosti nabízíme:

  • provedení výběrového řízení na měření emisí a případně i
  • zajištění vlastního měření vhodnou akreditovanou laboratoří
     

Nebo se také můžeme podílet na výběrovém řízení při výběru nejvhodnější technologie pro omezování emisí formou zajištění výběrového řízení a vyhodnocení nabídek.

Dále doporučíme správný postup při rekonstrukcích stávajících výrobních a energetických zařízení a budování nových v souladu s legislativou ochrany ovzduší (změny stávajících a umisťování nových zdrojů znečišťování ovzduší, povolovací řízení apod.).

Zpracujeme a zavedeme do praxe ve Vašem podniku postupy, které povedou k správnému řízení zdrojů znečišťování ovzduší a to jak s ohledem na dodržení legislativních předpisů, tak i s ohledem na snížení emisí.