Přeskočit na obsah

Nabídka služeb

Naše poradenské a konzultační služby v oblasti ochrany ovzduší představují komplexní řešení problematiky ochrany ovzduší v podnikové praxi. Jsme připraveni přijet na Vaše pracoviště a Vaše problémy v ochraně ovzduší konzultovat na místě. Současně můžeme provést místní šetření na celé provozovně. V rámci šetření provedeme posouzení stavu zdrojů s ohledem na předpisy v ochraně ovzduší a navrhnout systém opatření, které povedou jak k dodržování legislativních a technických podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší, tak i k případnému snížení emisí ve Vašem podniku. Zpracujeme potřebné dokumenty, které jsou požadovány přímo legislativou, nebo strategické dokumenty, zaměřené na snižování emisí. Současně můžeme nabídnout i zajištění environmentálního vzdělávání Vašich zaměstnanců.

PORADENSKÁ ČINNOST

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

ODBORNÉ POSUDKY