Přeskočit na obsah

Program

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2021 s využitím zcela nové verze ISPOP, která významně mění dosavadní způsob vyplňování formulářů.Další důležitou novinkou bude převedení záložek Správy subjektu, provozoven a uživatelů do nového systému CRŽP – Centrálního registru životního prostředí.
  • Instruktáž k použití nového formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití nového formuláře F_OVZ_POPL. Při výpočtu poplatků se opět zvyšují jejich sazby. To může vést k tomu, že provozovatelé, kteří doposud nikdy poplatky neohlašovali, je budou muset nově ohlásit (a zaplatit).
  • Pozornost bude věnována aktualizaci emisních faktorů pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) atradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.