Přeskočit na obsah

Aktuální podklady

 Při naší běžné práci i při zpracování odborných témat občas narážíme na problémy, která si dle našeho názoru zaslouží poněkud šířeji komentovat, nebo je předložit k diskusi. Také se často potýkáme s vyhledáním údajů, výpočetních vzorců a metodických postupů, které jsou užitečné při práci v nejrůznějších zákoutích problematiky ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší a zdrojů znečišťování ovzduší.

Jako příklad lze uvést různé pomůcky, které mohou dobře posloužit při kontrole výsledků z měření emisí, při zpracování souhrnné provozní evidence, při výběru nejvhodnější suroviny nebo paliva, při výpočtu emisí a v řadě dalších případů.

Naším cílem bude postupně vytvořit na tomto webu archiv různých údajů, výpočetních postupů, pomůcek a metodik, které by usnadnily práci všem, kdo se pohybuje v oblasti ochrany ovzduší.

V této části stránek emise.cz budeme postupně, jak je život přinese, uvádět aktuální témata a předkládat je k diskusi. Budeme rádi, pokud se k našim tématům vyjádříte. Vaše příspěvky zde můžeme zveřejnit a případně k nim vést i diskusi. Pro větší přehlednost budou po určité době aktuální témata přesunuta do složky „Archiv“, kde zůstanou trvale k dispozici. V archivu rovněž naleznete další podklady, jako jsou např. údaje o vlastnostech paliv, naše publikované i nepublikované příspěvky, případně abstrakty studií apod.

AKTUÁLNÍ TÉMATA

Stanovení objemu spalin při spalování různých druhů paliv

Emisní faktory pro výpočet emisí CO2 a možnost jejich zpřesnění v systému ETS

Emise těkavých organických látek

Výhřevnost paliv

RHBR – Roční hmotnostní bilance rozpouštědel

Emisní faktory při výrobě elektrické energie