Přeskočit na obsah

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 25.května 2018. Nařízení GDPR nahrazuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a sjednocuje legislativu všech členských států EU do jednoho zákona. Tímto bude značně zjednodušena a sjednocena ochrana osobních údajů v celé EU.

Společnost KONEKO marketing, spol. s r. o. získává a využívá údaje o svých zákaznících pouze pro obchodní účely. Všechny Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné. Aktivně pracujeme na tom, abychom naplnili a dodrželi všechny zákonné požadavky. S ohledem na nařízení GDPR jsme zahájili a pokračujeme v revizi svých procesů, bezpečnostních a kontrolních opatření k ochraně osobních údajů, abychom se ubezpečili, že vaše data jsou v bezpečí.

Při zacházení s osobními údaji našich zákazníků postupujeme podle těchto pravidel:

 • Jsou zpracovávány pouze pokud je to nutné/povinné;
 • Jsou sbírány pouze pro obchodní účely;
 • Nejsou uchovávány déle, než je nutné;
 • Jsou zabezpečeny;
 • Jsou přijata technická a organizační opatření pro jejich ochranu;
 • Zpracování údajů probíhá zcela podle zákonů, transparentně a podle našeho nejlepšího svědomí;
 • Kontrolujeme třetí strany a jejich soulad s GDPR.

  Přihláška na seminář/webinář

  Kontaktní údaje účastníka

  Údaje budou použity pro komunikaci s účastníky před konáním semináře, po jeho konání budou uloženy na zabezpečeném elektronickém nosiči, a to výhradně za účelem zaslání pozvánek na příští podobnou akci; účastník si může vymínit, že údaje neposkytne, nebo že budou po konání semináře smazány z elektronických nosičů a tištěné skartovány, o tomto rozhodnutí učiní příslušný záznam.

  Společnost KONEKO marketing, spol. s r. o. je pro vzdělávání úředníků státní správy vybavena akreditacemi Ministerstva vnitra AK/VE-6/2019 AK/PV-7/2019. Pokud jste zaměstnancem státní správy a spadáte pod působnost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, prosíme, vyplňte následující část formuláře:

    jsem úředník ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

    jsem vedoucí úředník ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

  V případě, že jste vybrali jednu z výše uvedených variant, prosím uveďte datum a místo narození pro účely vystavení osvedčení.

  Údaje pro fakturaci - vysílající organizace/společnost


  Poznámka

  Vyjádření k uchování mých kontaktních údajů ve společnosti KONEKO marketing, spol. s r. o.

  * Souhlasím, aby mé osobní údaje po konání semináře byly uloženy na zabezpečeném elektronickém nosiči ve společnosti KONEKO marketing, spol. s r. o., a to výhradně za účelem zasílání pozvánek na příští podobné akce.