Přeskočit na obsah

Odborné posudky

Naše společnost provádí vypracování odborných posudků v souladu se zákonem číslo 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 13 k jeho prováděcí vyhlášce č. 415/2012 Sb. K této činnosti je vybavena autorizací ke zpracování odborných posudků od Ministerstva životního prostředí.

Při zpracování posudků můžeme garantovat individuální přístup ke každému posuzovanému zařízení, osobní obhlídku posuzovaného zdroje, prověření všech souvislostí, případné konzultace s dodavateli a hlavně objektivní posouzení emisních a dalších parametrů zdroje s ohledem na účel posudku. Současně můžeme zaručit rychlé zpracování bez zbytečných průtahů.

Na druhé straně si vyhrazujeme právo odmítnout i v průběhu zpracování posudku jeho dokončení v případě, že by závěry, ke kterým dospějeme, byly v rozporu se záměry zadavatele.KONEKO spol. s.r.o.