Přeskočit na obsah

Aktuální semináře

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE a její podání prostřednictvím ISPOP, další agendy v ochraně ovzduší, IRZ A E-PRTR v aktuálním ohlašovacím roce


Program:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP – jeho použití je povinné pro všechny provozovatele VYJMENOVANÝCH ZDROJŮ při ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) a pro plátce poplatku také při podání poplatkového přiznání.
  • Předvedení a detailní instruktáž pro ohlašování za rok 2021 s využitím zcela nové verze ISPOP, která významně mění dosavadní způsob vyplňování formulářů.Další důležitou novinkou bude převedení záložek Správy subjektu, provozoven a uživatelů do nového systému CRŽP – Centrálního registru životního prostředí.
  • Instruktáž k použití nového formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a předání SPE. Aplikace je vybavena řadou automatických kontrol správného vyplnění formuláře. Bez překonání těchto kontrol není možné úspěšné podání SPE. Pozornost bude věnována nejčastějším chybám a nedostatkům zjišťovaným při kontrolách podaných hlášení.
  • Instruktáž k použití nového formuláře F_OVZ_POPL. Při výpočtu poplatků se opět zvyšují jejich sazby. To může vést k tomu, že provozovatelé, kteří doposud nikdy poplatky neohlašovali, je budou muset nově ohlásit (a zaplatit).
  • Pozornost bude věnována aktualizaci emisních faktorů pro zdroje kategorie 5.11. a způsobu výpočtu emisí a poplatků u specifických provozoven.
  • Stručná rekapitulace povinností k hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), ke kontrolám kotlů (hlášení KTSP) atradiční ukázka zpracování Roční hmotnostní bilance VOC.

V průběhu semináře bude dostatečný prostor věnován konkrétním dotazům z praxe. Vedle hlavního programu budou možné i individuální konzultace.

Přednášející:
Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Vladimír Neužil, CSc. – KONEKO, s.r.o.

Cena vložného na seminář je 2.100,- Kč, a 21 % DPH (441Kč), cena vč. DPH 2.541,- Kč
Platbu lze provést: již pouze bankovním převodem – fakturu předáme u presence

Přihláška na seminář/webinář

Souhrnná provozní evidence, Praha, 27. 1. 2022

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 8. 2. 2022

Souhrnná provozní evidence, Praha, 10. 2. 2022

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 17. 2. 2022

Souhrnná provozní evidence, Olomouc, 24. 2. 2022

Souhrnná provozní evidence, Praha, 3. 3. 2022

Souhrnná provozní evidence, WEBINÁŘ, 8. 3. 2022

Důležité informace:

Protože počet účastníků na jednotlivých seminářích je limitován kapacitou výukových sálů vybavených dostatečně kvalitní promítací technikou obracíme se na Vás s prosbou o včasné zaslání přihlášky, aby bylo možno včas odhadnout zájem a zajistit případné další termíny seminářů.

Účastníci seminářů obdrží u presence náhledy formulářů pro poznámky a základní materiál pro orientaci při podání ohlášení. Návody na zpracování Souhrnné provozní evidence, manuál pro práci s formuláři ISPOP a další instrukce budou k dispozici na www.ispop.cz a na internetových stránkách ČHMÚ.