Přeskočit na obsah

Kdo jsme

Konzultační firma, která působí v České republice od roku 1991. Hlavním oborem naší činnosti je ochrana ovzduší. V této oblasti se zabýváme zpracováním různých studií a projektů pro státní sféru, oborové svazy i pro privátní společnosti. Za dobu svého působení jsme se podíleli na řadě projektů, které byly zaměřeny na:

 • zpracování podkladů pro vytváření legislativních nástrojů v ochraně ovzduší
 • provádění bilancí emisí v ČR i na regionální úrovni
 • zpracování programů ke snižování emisí
 • účast na mezinárodních projektech “Bionorm” a “Analýza energetické politiky zemí přistupujících k EU” v rámci výzkumu řízeného komisí EU
 • vytváření metodik a návodů pro zpracování dokumentů ve vztahu k emisím na podnikové úrovni
 • zpracování účelových studií na aktuální témata

V rámci Národního inventarizačního systému pro inventarizaci skleníkových plynů jsme začleněni do řešitelského týmu jako sektorový řešitel pro sektor Energetiky. Zde se podílíme po boku významných výzkumných pracovišť v ČR na plnění závazků ČR vůči Kjótskému protokolu.

Naše odborné zaměření a zkušenosti v oblasti ochrany ovzduší nám umožňují poskytovat i poradenskou činnost pro podnikovou sféru, kde je nutno řešit zcela konkrétní a praktické problémy s emisemi (Nabídka služeb). Kromě odborné konzultační činnosti nabízíme i zpracování odborných posudků, společnost je vybavena příslušnou autorizací od Ministerstva životního prostředí.

V rámci vzdělávacích programů poskytuje pro podnikovou i státní sféru formou jednodenních seminářů a školení informace o novinkách v legislativě a dalších aktuálních tématech v ochraně ovzduší. K této činnosti disponujeme akreditací Ministerstva vnitra.

HISTORIE FIRMY

Jak již bylo uvedeno společnost KONEKO s.r.o. byla založena v roce 1991. Značka KONEKO je ale svázána s jménem zakladatele firmy ještě o rok déle. 

HISTORICKÉ MILNÍKY

1990První rozhodnutí o registraci poradenské služby v ekologii pod obchodním názvem NEUŽIL – KONEKO
1991Vznik společnosti s ručením omezeným – KONEKO spol. s r. o., která byla založena šesti společníky
1992Uspořádání v tehdejší době významného veletrhu technologií pro životní prostředí EKO-PRAHA a založení tradice jejich konání na dobu 5 let
1993Zpracování emisní bilance těkavých organických látek (VOC) v ČR – subdodávka pro ČHMÚ
1994Odchod 4 společníků z firmy a specializace především na ochranu ovzduší. První instrukční seminář pro zpracování Souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
1996Zřízení provozovny (kanceláří firmy) na současné adrese ve Vysočanech. První významná zakázka od Ministerstva životního porostředí – Stanovení hranice mezi malým, středním a velkým zdrojem znečišťování
1998Příchod Jiřiny Neužilové do firmy a vznik divize pro obchod s laboratorními přístroji a vybavením ve druhé provozovně firmy v Radotíně. Založení oddělení pro řešení problematiky energetických studií, analýz a poradenství

OD ROKU 2000 PO SOUČASNOST

Společnost se zabývala desítkami nejrůznějších studií v oblasti ochrany ovzduší pro řadu institucí státní zprávy a podniků z průmyslu. Jako nejdůležitější můžeme jmenovat: 

 • podklady pro stanovení emisních stropů ČR – Göterorský protokol
 • zpracování Programů snižování emisí v Praze a v 7 krajích ČR
 • účast na mezinárodních projektech “Bionorm” a “Analýza energetické politiky zemí přistupujících k EU” v rámci výzkumu řízeného komisí EU
 • dlouhodobá spolupráce při zpracování podkladů pro emisní bilance polutantů v rámci EMEP/CRLTAP
 • trvalá účast společnosti v Národním informačním systému pro emisní bilance skleníkových plynů jako sektorový řešitel pro oblast energetiky